កន្ត្រកអត់មានទំនិញ

Phòng khách sang với chiếc ghế sofa vượt thời gian - Togo

Điều gì làm cho một thiết kế trở nên cổ điển và có sức ảnh hưởng vượt thời gian khi mỗi ngày có hàng trăm, hàng nghìn mẫu thiết kế mới được trình làng? Điều quan trọng của một thiết kế là gì - sức sáng tạo, tính ứng dụng hay giá thành? Nếu muốn tìm hiểu được những câu hỏi này thì bạn cần nghiên cứu những thiết kế cố điển vượt thời gian và ghế sofa Togo là một ví dụ.

Post by admin

20:39 - 28/12/2017

ការអត្ថាធិប្បាយ

Điều gì làm cho một thiết kế trở nên cổ điển và có sức ảnh hưởng vượt thời gian khi mỗi ngày có hàng trăm, hàng nghìn mẫu thiết kế mới được trình làng? Điều quan trọng của một thiết kế là gì - sức sáng tạo, tính ứng dụng hay giá thành? Nếu muốn tìm hiểu được những câu hỏi này thì bạn cần nghiên cứu những thiết kế cố điển vượt thời gian và ghế sofa Togo là một ví dụ.

Chiếc ghế sofa Togo (một sáng tạo của Ligne Roset) là một trong những thiết kế nội thất quyến rũ nhất trên thế giới. Nhiều nhà thiết kế nội thất nhận xét chiếc ghế sofa Togo trông như một chú ấu trùng béo múp míp. Khi ngả lưng lên chiếc sofa, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được từng thớ thịt, bắp cơ được thả lỏng.

អត្ថបទ

ក. រចនា គេហទំព័រដែលមានគំរូ ដូចខាងក្រោម។
ក. រចនា គេហទំព័រដែលមានគំរូ ដូចខាងក្រោម។

Dec 28, 2017

ទស្សនាវដ្តី     ម៉ូដសម័យ    បច្ចេកវិទ្យា    គ្រឿងសង្ហារឹម      គ្រឿងសំអាង    ម្តាយនិងទារក   ម្ហូបអាហារ     អាជីវកម្ម និងមានគំរូវិបសាយជាច្រើនទៀត។

ចាប់ផ្តើបបង្កើតវិបសាយក្នុងរយៈពេល៥នាទី អ្នកនឹងមានគេហទំព័រភ្លាម។
ចាប់ផ្តើបបង្កើតវិបសាយក្នុងរយៈពេល៥នាទី អ្នកនឹងមានគេហទំព័រភ្លាម។

Dec 28, 2017

បណ្តាមិត្តភក្តិ បងប្អូនព្រមទាំងអតិថិជន ចង់រចនាគេហទំព័រលក់ទំនិញអនឡាយ  ឬឧទ្ទិសនាមព័ត៌មាន   និងជូនដំណឹងអំពីមុខរបរដែលអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម។  សូមអតិថិជនទាំងអស់ទាក់ទង    ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ     តាមរយៈអ៊ីម៉ែល  info@ezwebkh.com ។

កើនឡើងចំពោះការទំនាក់ទំនង
កើនឡើងចំពោះការទំនាក់ទំនង

Dec 28, 2017

នៅពេលដែលមានគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនឹងជួយអតិថិជនស្វែងរកបណ្តាផលិតផលនិងព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយប្រើឧបករណ៍ហ្គូហ្គល(google)។ការងារនេះកាត់បន្ថយពេលស្វែងរកសម្រាប់អតិថិជននិងជំរុញឲ្យសហគ្រាសរបស់អ្នកបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែល្អប្រសើរឡើង។

៤.ការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មមានប្រសិទ្ធិភាព។
៤.ការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មមានប្រសិទ្ធិភាព។

Dec 28, 2017

បណ្តាវិធីសាស្រ្តដើម្បីលើកកម្ពស់អាជីវកម្មធម្មតាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងកាសែតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ។តែចំពោះការចំណាយសម្រាប់ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈអស់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនខណៈពេលដែលរចនាវេបសាយមួយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មចំណាយប្រាក់យ៉ាងតិចស្របជាមួយនឹងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ